E-mail: Password:
Podmínky/výhody vstupu do uživatelské sekce!

CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY DLE ČSN EN ISO 9001

Naše společnost prošla v roce 2004 odborným auditem kvality výrobků, technologií, užitých materiálů atd. Na základě toho ji v témže roce byl Technickým dozorčím spolkem pro certifikaci systémů managementu kvality Brno, podřízen Českému institutu pro akreditaci podle ČSN EN 45 012 udělen certifikát ČSN EN ISO 9001 v oboru "výroba a opravy pásových dopravníků a výroba ocelových konstrukcí".

CERTIFIKÁT PROCESU SVÁŘOVÁNÍ DLE ČSN EN ISO 3834 - 2

Certifikát pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 byl naší společnosti udělen certifikačním orgánem pro certifikaci na základě kladného výsledku certifikačního hodnocení, po splnění požadavků specifikovaných výše uvedenou normou. Jedná se o proces svařování při výrobě příhradových konstrukcí dopravníků, výrobě ocelových konstrukcí a konstrukčních dílů pro pásovou dopravu.

 

CERTIFIKÁT ZPŮSOBILOSTI PROVÁDĚT NÁVRH, VÝVOJ, VÝROBU, INSTALACI A SERVIS OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ DLE ČSN EN 1090-2+A1:2012 a DIN 18800-7:2008-11

Certifikát způsobilosti je dokladem způsobilosti provádět navržení, vývoj, výrobu, instalaci, servis a svářečské činnosti ocelových (kovových) konstrukcí, výrobu pásových dopravníků v níže uvedeném rozsahu, na základě ČSN 73 1401, ČSN 73 2601, sk.“A“, ČSN 260003, ČSN 260605 (ČSN P ENV 1090 – 1 Tř. „E“, DIN 18 800 – 7 Tř. „E“), ČSN EN 1011-1 a 2; zavedeného systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 3834-2 a dozoru dle ČSN EN ISO 14 731. Dále dle norem pro konstrukční díly namáhané statickým zatížením a konstrukční díly namáhané dynamickým zatížením.

 

 

 

Náš kvalifikovaný personál je držitelem osvědčení o úřední zkoušce svářeče pro tyto materiály:

  • ocel
  • hliník
  • nerez

 

 

 

Copyright © GTK, s.r.o. 2020

Přihlášení do administrace